Tjänster

Vi vänder oss till såväl företag, offentliga aktörer som privatpersoner. Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

Gräv- och schaktarbeten

Vi har maskiner för alla typer av schakt- och grävarbeten.

• Dammar och dikning

• Dränering

• Vägar och skogsvägar

• Tomter

• Rörläggning

• Husrivningar

• Avlopp

Vi utför även snöröjning och halkbekämpning.

Material försäljning

Vi tillhandahåller sand-, grus- och bergprodukter framställda i egna täkter genom sortering och krossning. Vi tillhandahåller även matjord.

Allt material leverans med våra egna lastbilar.